PR1535-Откривателят в земеделието- Царевичен хибрид

Сравни

Описание

Царевичен хибрид от продуктовата листа   на „ DuPont Pionner “.

Спецификации на продукта:

  • Царевичен хибрид, отличаващ се с висок  потенциал за добив, изключителна сухоустойчивост и резистентност към цветна главня.
  • Хибрид за отглеждане при интензивни условия, притежаващ „Stay green” ефект.
  • Продукт, предназначен за производството на биогаз и силаж .
  • ФАО 660

Агрономически характеристики:Прочети тук.