P9900-Откривателят в земеделието- Царевичен хибрид

Сравни

Описание

Царевичен хибрид от продуктовата листа   на „ DuPont Pionner “.

Спецификации на продукта:

  • Царевичен хибрид, отличаващ се с висок  потенциал за добив, изключителна сухоустойчивост и бързо влагоотдаване при узряване.
  • Продукт, подходящ за отглеждане в райони със засушаване в периода на наливане на зърното.
  • ФАО 420

Агрономически характеристики:Прочети тук.