FERARIXX-ЗНАКЪТ ЗА УСПЕХ- Царевичен хибрид DUO System

Сравни

Описание

FERARIXX Е ЦАРЕВИЧЕН ХИБРИД, ВДЪХНОВЕН   ОТ МИСИЯТА НА „ KNE CERTIS“, СВЪРЗАНА С ПОСТИГАНЕТО НА БАЛАНС МЕЖДУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРИРАСТ И ЗАПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

Царевичен хибрид DUO System  от серията иновативни  хибриди , създадени  от  „ KNE CERTIS“.

Спецификации на продукта:

  • Част от високотехнологична  програма,  свързана със съчетаването на два близки по качества продукта, като по този начин се създава нов хибрид, който значително  превъзхожда по характеристики и потенциал за добив, предхождащите го.
  • Царевичен хибрид, отличаващ се с висок потенциал за добив на зърно.
  • Продукт, характеризиращ се  както с много добри показатели на устойчивост към полягане,засушаване, така и   приемливи  параметри   за агроикономическите  критерии, като  опрашване и старт на развитие.
  • Хибрид, притежаващ резистентност към  Хелминтоспороза и  Фузариоза.
  • Продукт с ясно изразен „Stay green“ ефект и толерантност към кухи стебла.
  • Тип на  зърното:“Конски зъб“
  • ФАО 330
  • Препоръчителна гъстота:

а)При поливни условия  от 8000 до 8500 растения/декар.

б)При неполивни условия от 6200 до 6500 растения/ декар.

Агрономически характеристики:Прочети тук.