Флинт Макс 75 ВГ – широкоспектърен фунгицид

ФЛИНТ МАКС 75 ВГ е нов широкоспектърен,системен фунгицид, притежаващ  предпазно и лечебно действие срещу гъбни патогени от клас Ascomycetes.

Сравни

Описание

ФЛИНТ МАКС 75 ВГ e широкоспектърен фунгицид с контактно, системно, предпазно, лечебно и изкореняващо действие, който се поема чрез листата на растенията. Мезостемното и предпазното действие на продукта са в резултат на активното вещество трифлоксистробин, което осъществява дълготраен контрол върху широк спектър от болести. Активното вещество тебуконазол има системно, лечебно и изкореняващо действие. Блокира биосинтеза на ергостеролите в патогените, като по този начин се нарушава изграждането на междуклетъчните мембрани на патогенните гъби в резултат на което те загиват. Преимуществото на тебуконазол е, че той се намества не на едно, а на няколко места във веригата на ергостеролния синтез. Това намалява многократно риска от появата на резистентност спрямо продукта.

Активно вещество и доза

Активно вещество: 500 г/кг тебуконазол + 250 трифлоксистробин

Доза на декар:  20-30 г/дка

Приложение

Флинт Макс 75 ВГ притежава разрешение за употреба при:

  • Ябълки
  • Лозя
  • Череши
  • Краставици

Болести

Флинт Макс 75 ВГ се прилага при:

  • Ябълки – Струпясване (Venturia inaequalis), Брашнеста мана (Podosphaera leucotricha)
  • Лозя – Оидиум (Oidium tuckeri)
  • Череши – Бяла ръжда (Blumeriella jaapii)
  • Краставици – Брашнеста мана (Erysiphe cichoracearum)