СЕРОН 480 СЛ

СЕРОН 480 СЛ има растежно регулаторен ефект. Прилага се основно при житни, с изключение на овес, с цел да се повиши устойчивостта на културата срещу полягане причинено от неблагоприятни метеорологични условия, прекомерно наторяване с азотни торове, сортова чувствителност и др. Действието на продукта се изразява в скъсяване и укрепване на стъблата на растенията, стимулиране образуването на целулоза и лигнин в растенията, и укрепване на клетъчните стени. При култури от семейство Тиквови, предназначени за семепроизводство, продуктът влияе на физиологичния процес на цъфтежа.

Сравни