Р9415- Откривателят в земеделието- Царевичен хибрид

Сравни

Описание

Царевичен  хибрид Р9415-част  от листата високотехнологични  продукти на „ DuPont Pionner “, създадени с цел достигането на значителен производствен ръст при наличието на оскъдни водни ресурси и явяващата се, като последица употреба на минимални количества вода при отглеждане на растението.

За  осъществяване на задачата способстват както балансираната коренова система, иновативната  програма „AQUAmax”, така и множеството морфологични и агрономически характеристики на царевичните хибриди,  намиращи се в посочената продуктова линия.

Имаме  честта да Ви  запознаем с основните агрономически  и морфологични характеристики на продукт от портфолиото “ DuPont Pionner “, гарантиращ 76% ръст на добив в условия на воден дефицит и 65% коефициент на производителност при благоприятни почвено-климатични условия.

Царевичен хибрид- P9415, отличаващ  се с висок  потенциал за добив, изключителна сухоустойчивост и бързо отдаване на влага  след достигане на физиологична  зрелост.

Спецификации на продукта:

  • Хибрид, подходящ за интензивно производство.
  • Продукт, предназначен за зърно с подобрен „Stay green“ ефект.
  • Царевичен хибрид, характеризиращ се с буйна свила, издължени зърна и подобрен контрол върху затваряне на устицата.
  • Препоръчителна гъстота:

а) при поливни условия/ с напояване : 8800 (р.р./дка)

б) при неполивни условия/ без напояване: 6400(р.р./дка)

  • ФАО 380

Агрономически характеристики:Прочети тук.