Р9363-Откривателят в земеделието- Царевичен хибрид

Сравни

Описание

ЦАРЕВИЧЕН  ХИБРИД Р9363-ЧАСТ  ОТ ЛИСТАТА ИНОВАТИВНИ  ПРОДУКТИ НА „ DUPONT PIONNER “ В  ГРУПАТА НА РАННИТЕ ХИБРИДИ.

Царевичен хибрид-Р9363, отличаващ  се с висок  потенциал за добив ,  бързо отделяне на влагата след етапа на достигане на физиологична зрелост и изключителна сухоустойчивост.

Спецификации на продукта:

  • Продукт,  характеризиращ се с добра поносимост към високите температури   през периода  на цъфтеж и наливане на зърното.
  •  Продукт, притежаващ качества като много добра устойчивост на полягане и добър фитосанитарен профил
  • Препоръчителна гъстота:

а) при поливни условия/ с напояване : 8900(р.р./дка)

б) при неполивни условия/ без напояване: 6400(р.р./дка)

  • ФАО 340

Агрономически характеристики:Прочети тук.