ПРОТЕУС 110 ОД – инсектицид с бързо действие и дълго последействие

ПРОТЕУС 110 ОД  е инсектицид с иновативна формулация и бързо действие.

Сравни

Описание

ПРОТЕУС 110 ОД инсектицид с бърз инициален ефект

ПРОТЕУС 110 ОД  е широкоспектърен инсектицид със системно, контактно и стомашно действие за борба с неприятели по селскостопанските култури. Продуктът се отличава с бърз инициален (нок даун) ефект и дълго последействие. Спира храненето на насекомите. Токсичен за пчелите при директно попадане върху тях. При употреба в периода на цъфтеж, да се третира вечер след прибиране на пчелите или сутрин рано, като пчелите се задържат в кошерите до изсъхване на разтвора.

Активно вещество и доза на приложение

Активно вещество: 100 г/л тиаклоприд+ 10 г/л делтаметрин 

Доза на приложение: 45- 75 мл/дка 

Регистрация и приложение

ПРОТЕУС 110 ОД има регистрация за приложение при:

Картофи

 • Колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata)

Рапица и синап (за горчица и птици)

 • Шушулков хоботник (Ceutorhynchus assimilis)
 • Рапичен стъблен скритохоботник (Ceutorhynchus napi)
 • Листни въшки (Aphis sp.L., Myzus persicae)
 • Зелева листна въшка (Brevicoryne brassicae)

Царевица

 • Сив царевичен хоботник (Tanymecus dilaticolis)

Пшеница

 •  Листни въшки (Metopolophium dirhodum, Rhopalosiphum padi, Sitobion  venae)
 •  Листоминираща муха(Arromyza nigrella) 
 • Галици (Cecidomyiidae)
 • Житна пиявица (Oulema melanopa)

Овес и Тритикале

 • Листни въшки (Metopolophium dirhodum, Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae)
 • Листоминираща муха (Arromyza nigrell)
 • Галици (Cecidomyiidae )
 • Житна пиявица (Oulema melanopa)

Цвекло (захарно и кръмно)

 • Цвеклова муха (Pegomya spp.) 

Грах (за консерви)

 • Черна бобова листна въшка (Aphis fabae)
 • Зелена грахова листна въшка (Acythosiphon pisi)
 • Тъмна грахова листозавивачка (Cydia nigricana)
 • Грахов зърнояд (Bruchus pisi)