Мерлин Флекс 480 СК – Ново поколение хербицид

Мерлин Флекс е хербицид от ново поколение. При приложение върху почвата, образува повърхностен филм, който е устойчив на слънчевата светлина и се активира от първия паднал дъжд (10-15л/м2). След като проникне в почвата, Мерлин Флекс се поема от корените на плевелите, разпространява се по цялата проводяща система, като се насочва към върха на нарастване и там се наблюдават първите симптоми на побеляване на връхните части.

Сравни

Описание

Мерлин Флекс е хербицид от ново поколение. При приложение върху почвата, образува повърхностен филм, който е устойчив на слънчевата светлина и се активира от първия паднал дъжд (10-15л/м2). След като проникне в почвата, Мерлин Флекс се поема от корените на плевелите, разпространява се по цялата проводяща система, като се насочва към върха на нарастване и там се наблюдават първите симптоми на побеляване на връхните части.

Активно вещество и доза

Активно вещество: 240 г/л изоксафлутол

Доза на декар: 42 мл/дка

 

Приложение

Мерлин Флекс 480 СК има разрешение за употреба при царевица за зърно и силаж.

Плевели

Мерлин Флекс 480 СК  се внася  при царевица за зърно и силаж –преди поникване или във фаза 1-3 лист на културата, срещу едногодишни житни и широколистни плевели.