Медакс Топ

Медакс Топ е иновативен растежен регулатор, чието положително действие е:

  • ограничаване на стъблено и кореново поляганe
  • скъсени и удебелени стъбла за по-добра стабилност
  • по-добре развита коренова система за по-добро хранене
  • хомогенна височина на посева за по-лесна жътва
Сравни

Описание

Медакс Топ е ново поколение растежен регулатор със системно действие. Двете активни вещества се поемат посредством листата и стъблата и се придвижват из цялото растение, блокирайки биосинтеза на гиберелините – растителни хормони, които имат основна роля при растежа на клетките, а същевременно и цялостното нарастване на растението във височина. В резултат на това инхибиране, растението насочва растежната си сила към обазуването на по-голяма коренова система и по-плътни стебла със скъсени междувъзлия. Така той е изключително ефикасен срещу два типа полягане – кореново и стъблено.

Активно вещество и доза

Активно вещество: мепикват хлорид – 300 г/л, прохексадион-калций – 50 г/л

Доза на приложение: 60-100 мл/дка

Регистрация и приложение

Медакс Топ притежава регистрация за ограничаване на полягането при:

  • Пшеница
  • Ечемик (зимен и пролетен)
  • Ръж