Лаудис ВГ – хербицид

Лаудис ВГ е системен хербицид, водещ успешна борба с широка гама едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели.

Сравни

Описание

Лаудис ВГ е системен хербицид, водещ успешна борба с широка гама едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели.

Активно вещество и доза

Активно вещество: 200 г/кг темботрион + 100 г/л изоксадифен-етил (антидот)

Доза на декар: 50 г/дка

Приложение

Лаудис ВГ има разрешение за употреба при царевица (за зърно, силаж и фураж) и сладка царевица.

Плевели

Лаудис ВГ е ефикасен срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели, включително балур от семе и коренища. Някои от плевелите са:

 • Обикновен щир (Amaranthus retroflexus)
 • Пелинолистна амброзия (Ambrosia artemisiifolia)
 • Див пелин (Arthemisium vulgare)
 • Бяла куча лобода (Chenopodium album)
 • Овчарска торбичка (Capsela bursa pastoris)
 • Хибридна лобода (Chenopodium hybridum)
 • Татул (Datura stramonium)
 • Дребнолистна галинзога (Galinsoga parviflora)
 • Грапав кострец (Sonchus asper)
 • Червена мъртва коприва (Lamium purpureum)
 • Черно куче грозде (Solanum nigrum)
 • Врабчови чревца (Stellaria media)
 • Самосевки на рапица
 • Лападоволистно пипериче (Polygonum lapatifolium)
 • Пача трева (Polygonum aviculare)
 • Прасковолистно пипериче (Polygonum persicaria)
 • Полски синап (Sinapis arvensis)
 • Просфорник/Абутилон (Abutilon theophrasti във фаза 2-4 лист)
 • Обикновен спореж (Senecio vulgaris)
 • Полска попова лъжичка (Tlaspi arvense)
 • Сладък бурен (Chenopodium polispermum),
 • окоше просо (Echinichoa crus-gali) и много други.

При балур от коренища може да настъпи частично възстановяване 3-4 седмици след третиране.