Ламадор 400 ФС – обеззаразяване на семена

Ламадор  400 ФС е иновативна, добре балансирана комбинация на активни вещества, в областта на обеззаразяването на семена – протиоконазол и тебуконазол. Продукта предлага отличен контрол на болестите, пренасяни със семена, а също така води и до производството на по-силни и здрави растения.

Сравни

Описание

Ламадор  400 ФС е иновативна, добре балансирана комбинация на активни вещества, за  обеззаразяване на семена – протиоконазол и тебуконазол. Продукта предлага отличен контрол на болестите, пренасяни със семена, а също така води и до производството на по-силни и здрави растения.

Активно вещество и доза

Активно вещество: 150 г/л тебуконазол + 250 г/л протиоконазол

Доза на декар: 20 мл/100 кг семена

Приложение

Ламадор 400 ФС има регистрация за употреба при:

 • Пшеница
 • Ечемик
 • Овес
 • Ръж
 • Тритикале

Болести

Ламадор 400 ФС е ефикасен срещу:

 • Твърда главня (Tilletia tritici, Tilletia foetida)
 • Праховита главня (Ustilago nuda f.sp. tritici)
 • Снежна плесен (Microdochium nivale)
 • Фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.)
 • Праховита главня (Ustilago nuda f.sp. hordei)
 • Ленточна болест по ечемика (Pyrenophora graminea)
 • Мрежеста петнистост (Pyrenophora teres)
 • Снежна плесен (Microdochium nivale)
 • Фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.)
 • Праховита главня (Ustilago avenae)
 • Твърда главня (Tilletia tritici, Tilletia foetida)