ЖЕЛЕЗЕН СУЛФАТ (ЗЕЛЕН КАМЪК)

ЖЕЛЕЗЕН СУЛФАТ (ЗЕЛЕН КАМЪК) е вид ЕО ТОР.

Сравни

Описание

ЖЕЛЕЗЕН СУЛФАТ (ЗЕЛЕН КАМЪК) е вид ЕО ТОР.

Активно вещество и доза на приложение

Активно вещество:

99,2% железен сулфат

Доза на приложение:

почвено приложение – 50-100 кг/дка;

вегетационно – 80-150 г/растение; 

чрез поливка – 150-200 г/10 л вода  до 1 кг/10 л вода;

Регистрация и приложение

ЖЕЛЕЗЕН СУЛФАТ (ЗЕЛЕН КАМЪК) е с регистрация и приложение при:

  • Овощни
  • Лозя
  • Декоративни и др.
  • Струпясване по ябълки 
  • Мъхове и лишеи в тревни площи
  • Голи охлюви