ЕС КАПРИС-Вход към бъдещето-Слънчогледов хибрид CLP

Сравни

Описание

СЛЪНЧОГЛЕДОВ ХИБРИД CLP-„ЕС КАПРИС“  Е  НАУЧНО ДОСТИЖЕНИЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ПРОГРАМА НА „ЕУРАЛИС СЕМЕНА“, КОЙТО ЗАТВЪРЖДАВА И РАЗШИРЯВА ЛИДЕРСКАТА ПОЗИЦИЯ НА КОМПАНИЯТА В СВЕТОВЕН МАЩАБ.

 

Имаме  честта да Ви  запознаем с основните агрономически  и морфологични характеристики на иновативният продукт от портфолиото “EURALIS HOLDING“, SA.

Слънчогледовият  хибрид CLP,  под търговска марка  „ЕС КАПРИС“  е  нов продукт от листата EURALIS HOLDING“, SA, който е  част от  технология, свързана с борбата и устойчив контрол върху мутирането, и разпространението на  всички известни  раси Синя китка.

Ползваната система(технология)  гарантира както ефективен контрол върху появата на плевелите, тяхното развитие, така и свеждането до минимум на повторното им възникване след приложението й .

Спецификации на продукта:

  • Клиърфийлд Плюс линолов хибрид с усъвършенствана генетична технология за толерантност към хербицида “Пулсар Плюс“.
  • Част от иновативна технология, свързана с борбата и устойчив контрол върху мутирането, и разпространението на  всички известни  раси Синя китка.
  • Продукт, притежаващ бърз начален старт и добри показатели на устойчивост към сухи условия.
  • Слънчогледов хибрид, адаптиран  към всички климатични области на страната.
  • Приблизителна  стойност на добив: 550 кг/дка
  • Препоръчителна гъстота:

а) При наличие на благоприятни почвено-климатични условия от 6000 до 6500(р.р./дка).

б)При наличие на неблагоприятни почвено-климатични условия от 5500 до 6000(р.р./дка).

  • Съдържание на масло:  46%-47%

Агрономически характеристики:Прочети тук.