ЕС ГРАФИК-Вход към бъдещето-Слънчогледов хибрид CL

Сравни

Описание

Слънчогледов хибрид от продуктовата листа   на “EURALIS HOLDING“, SA

Спецификации на продукта:

  • Клиърфийлд високоолеинолов хибрид.
  • Част от иновативна технология, свързана с борбата и устойчив контрол върху мутирането, и разпространението на  всички известни  раси Синя китка(над > G).
  • Притежаващ много добра резистентност към болести, като Фома, Фомопсис и Склеротиния.
  • Съдържание на масло: до 47%-48%
  • Стойност на олеинова киселина в маслото: до 89%

Агрономически характеристики:Прочети тук.