Авиатор Експро 225 ЕК – фунгицид на Bayer CropCsience

Сравни

Описание

АВИАТОР ЕКСПРО 225 ЕК – фунгицид от ново поколение, който притежава подобрена формула. Продуктът има дълго последействие и резистенност на различни условия на полето при пшеница, тритикале, ечемик и овес.

 

 

Активно вещество и доза на приложение

Активно вещество: биксафен – 75 г/л, протиоконазол –150 г/л

Доза на декар: 80-125 мл/дка

Регистрация и приложение

АВИАТОР ЕКСПРО 225 ЕК има регистрация за фунгицид, който се бори с:

  • При Пшеница и Тритикале срещу: Септория (Septoria tritici), Брашнеста мана (Erysiphe graminis), Кафява (листна) ръжда (Puccinia recondita f. sp. tritici), Жълта ръжда (Puccinia striiformis), Листен пригор (Rhynchosporium secalis), Фузариум по класа (Fusarium spp.). Доза от 80-125 мл/дка във фаза от начало на удължаване на стъблото до фаза край на цъфтеж (BBCH 30-69).
  • При Ечемик и Овес срещу: Мрежести петна (Pyrenophora teres), Листен пригор (Rhynchosporium secalis)