RGT SIKLLOS-ЗНАКЪТ ЗА УСПЕХ- Слънчогледов хибрид CL

Сравни

Описание

RGT SIKLLOS CL Е ЛИНОЛОВ СЛЪНЧОГЛЕДОВ ХИБРИД, ВДЪХНОВЕН   ОТ МИСИЯТА НА „ KNE CERTIS“, СВЪРЗАНА С ПОСТИГАНЕТО НА БАЛАНС МЕЖДУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРИРАСТ И ЗАПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

Слънчогледовият  хибрид CL,  под търговската марка  „RGT SIKLLOS“  е   продукт от листата „ KNE CERTIS“, който е  част от  технология, свързана с борбата и устойчив контрол върху мутирането, и разпространението на  всички известни  раси Синя китка.

Ползваната система(технология)  гарантира както ефективен контрол върху появата на плевелите, тяхното развитие, така и свеждането до минимум на повторното им възникване след приложението й .

Спецификации на продукта:

  • Клиърфийлд линолов хибрид с високо маслено съдържание, достигащо до 48%.
  • Продукт, отличаващ се както с ранното си узряване-до 105  дни след етапът на засяване,  така и  с доброто фитосанитарно състояние на растенията.
  • Слънчогледов хибрид, характеризиращ се с висок потенциал за добив.
  • Съдържание на масло: 47-48%
  • Препоръчителна гъстота от 5900 до 6200 растения/ декар.

Агрономически характеристики:Прочети тук.