RGT CALLUGA -ЗНАКЪТ ЗА УСПЕХ- Слънчогледов хибрид

Сравни

Описание

RGT CALLUGA Е КОНВЕНЦИОНАЛЕН СЛЪНЧОГЛЕДОВ ХИБРИД, ВДЪХНОВЕН   ОТ МИСИЯТА НА „ KNE CERTIS“, СВЪРЗАНА С ПОСТИГАНЕТО НА БАЛАНС МЕЖДУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРИРАСТ И ЗАПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

Слънчогледовият  хибрид ,  под търговската марка  „RGT CALLUGA“  е   продукт от листата „ KNE CERTIS“, който е  част от  технология, свързана с борбата и устойчив контрол върху мутирането, и разпространението на  всички известни  раси Синя китка.

Ползваната система(технология)  гарантира както ефективен контрол върху появата на плевелите, тяхното развитие, така и свеждането до минимум на повторното им възникване след приложението й .

Спецификации на продукта:

  • Конвенционален линолов хибрид, притежаващ средно ранен цъфтеж,
  • Продукт, притежаващ  качествата, като   средно  ранно узряване- до 110  дни след етапът на засяване и  с отлично фитосанитарно състояние на растенията.
  • Част от иновативна технология, свързана с борбата и устойчив контрол върху мутирането, и разпространението на Синя китка, раси А- Е, включая и резистентност към Мана(вкл. RM7).
  • Продукт, характеризиращ се с много добър  показател на опрашване и приемлив за начален старт на развитие.
  • Съдържание на масло:44-45%
  • Препоръчителна гъстота от 5800 до 6000 растения/ декар.

Агрономически характеристики: Прочети тук.