RGT BELLUS -ЗНАКЪТ ЗА УСПЕХ- Слънчогледов хибрид

Сравни

Описание

RGT BELLUS Е КОНВЕНЦИОНАЛЕН СЛЪНЧОГЛЕДОВ ХИБРИД, ВДЪХНОВЕН   ОТ МИСИЯТА НА „ KNE CERTIS“, СВЪРЗАНА С ПОСТИГАНЕТО НА БАЛАНС МЕЖДУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРИРАСТ И ЗАПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

Слънчогледовият  хибрид ,  под търговската марка  „RGT BELLUS“  е   продукт от листата „ KNE CERTIS“, който е  част от  технология, свързана с борбата и устойчив контрол върху мутирането, и разпространението на  всички известни  раси Синя китка.

Ползваната система(технология)  гарантира както ефективен контрол върху появата на плевелите, тяхното развитие, така и свеждането до минимум на повторното им възникване след приложението й .

Спецификации на продукта:

  • Конвенционален линолов хибрид, притежаващ  много ранен цъфтеж, което му качество налага по-ранното прибиране на реколтата.
  • Продукт, отличаващ се както с ранното си узряване- до 95  дни след етапът на засяване,  така и  с доброто фитосанитарно състояние на растенията.
  • Част от иновативна технология, свързана с борбата и устойчив контрол върху мутирането, и разпространението на Синя китка, раси А- G , включая и резистентност към Мана(вкл. RM9).
  • Продукт, характеризиращ се с приемливи показатели на устойчивост на полягане и леснота при събирането на реколтата.
  • Съдържание на масло:44-45%
  • Препоръчителна гъстота от 6000 до 6200 растения/ декар.

Агрономически характеристики: Прочети тук.