LG 35.40-Формулата на успеха в земеделието-Царевичен хибрид

Сравни

Описание

LG- ФОРМУЛАТА НА УСПЕХА В СЕГМЕНТ „СЕМЕНА“ В СВЕТОВЕН МАЩАБ.

Царевичен хибрид от продуктовата листа   на листата на „ Limagrain“.

Спецификации на продукта:

  • Царевичен хибрид с впечатляващ потенциал за добив  при интензивни  условия на отглеждане  и много добри показатели на здравния профил.
  • Продукт, отличаващ се с нисък производствен риск, предвид пригодността му към крайно високи температури, съпътствани с недостатъчна атмосферна влага.
  • Царевичен хибрид, характеризиращ се с  високи и обемни растения, които са изравнени.
  • .ФАО 540
  • Царевичен хибрид, предназначен за зърно.
  • Брой редове в кочан:18-20
  • Вид на кочаните: Многоредови  и с голям диаметър.
  • Препоръки при отглеждането му 

а)При неполивни условия в Северна България, като в южната й част се предвижда възможността за отглеждането на LG 35.40 при поливни условия.

  • Препоръчителна гъстота:

1. при умерени норми на водоподаване от 6500 до 7000(р.р./дка)

2. при неполивни условия/ без напояване  от 5500 до 5800(р.р./дка)

3.при интензивни условия  от 7500 до 8000 (р.р./дка)