FISIXX-ЗНАКЪТ ЗА УСПЕХ- Царевичен хибрид DUO System

Сравни

Описание

FISIXX Е ЦАРЕВИЧЕН ХИБРИД, ВДЪХНОВЕН   ОТ МИСИЯТА НА „ KNE CERTIS“, СВЪРЗАНА С ПОСТИГАНЕТО НА БАЛАНС МЕЖДУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРИРАСТ И ЗАПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

Царевичен хибрид DUO System  от серията иновативни  хибриди , създадени  от  „ KNE CERTIS“.

Спецификации на продукта:

  • Царевичен хибрид, отличаващ се с висок потенциал за добив, независещ от почвено-климатичните условия, при които се отглежда.
  • Продукт, характеризиращ се с много добри показатели на устойчивост към полягане и засушаване, и   приемливи  параметри   за агроикономическите  критерии, като  опрашване, старт на развитие и резистентност  към Хелминтоспороза.
  • Царевичен хибрид, притежаващ  много добра плътност на кочаните и здрави стебла.
  • Тип на  зърното:“Конски зъб“
  • ФАО 300
  • Препоръчителна гъстота:

а)При поливни условия  от 8500 до 9000 растения/декар.

б)При неполивни условия от 6500 до 6700 растения/ декар.

Агрономически характеристики:Прочети тук.