EXXUPERY-ЗНАКЪТ ЗА УСПЕХ- Царевичен хибрид DUO System

Сравни

Описание

EXXUPERY Е ЦАРЕВИЧЕН ХИБРИД, ВДЪХНОВЕН   ОТ МИСИЯТА НА „ KNE CERTIS“, СВЪРЗАНА С ПОСТИГАНЕТО НА БАЛАНС МЕЖДУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРИРАСТ И ЗАПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

Царевичен хибрид DUO System  от серията иновативни  хибриди , създадени  от  „ KNE CERTIS“ .

Спецификации на продукта:

  • Част от високотехнологична  програма,  свързана със съчетаването на два близки по качества продукта, като по този начин се създава нов хибрид, който значително  превъзхожда по характеристики и потенциал за добив, предхождащите го.
  • Царевичен хибрид, отличаващ се с високи показатели на продуктивност  и гарантиран добив. 
  • Продукт, притежаващ  добра  резистентност към Хелминтоспороза и на полягане.
  • Хибрид, предназначен за силаж и зърно.
  • Тип на  зърното:“Конски зъб“
  • ФАО 580
  • Препоръчителна гъстота:

а)При поливни условия  от 7800 до 8300 растения/декар.

б)При неполивни условия от 5300  до 5600 растения/ декар.

Агрономически характеристики:Прочети тук.