CADIXXIO-ЗНАКЪТ ЗА УСПЕХ- Царевичен хибрид DUO System

Сравни

Описание

CADIXXIO Е ЦАРЕВИЧЕН ХИБРИД, ВДЪХНОВЕН   ОТ МИСИЯТА НА „ KNE CERTIS“, СВЪРЗАНА С ПОСТИГАНЕТО НА БАЛАНС МЕЖДУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРИРАСТ И ЗАПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

Царевичен хибрид DUO System  от серията иновативни  хибриди , създадени  от  „ KNE CERTIS“ .

Спецификации на продукта:

  • Част от високотехнологична  програма,  свързана със съчетаването на два близки по качества продукта, като по този начин се създава нов хибрид, който значително  превъзхожда по характеристики и потенциал за добив, предхождащите го.
  • Царевичен хибрид, отличаващ се с добра компенсационна способност и изключително съотношение между добив и ранозрелост.
  • Продукт, характеризиращ се  както с много добри показатели на устойчивост към полягане, стресови условия, така и с висок и сигурен  потенциал за добив.
  • Хибрид, притежаващ много добра плътност на кочаните и добри показатели на попълването (озърняването) им.
  • Тип на  зърното:“Конски зъб“
  • ФАО 450
  • Препоръчителна гъстота:

а)При поливни условия  от 7500 до 8100 растения/декар.

б)При неполивни условия от 5700  до 6000 растения/ декар.

Агрономически характеристики:Прочети тук.