BALTO CS-Устойчивият партньор в земеделието- Сорго хибрид

Сравни

Описание

Сорго хибрид BALTO CS -еталон за ефективност, предвид съотношението между потенциал за добив и ранозрелост.

Сорго хибрид от продуктовата листа   на „Caussade Semences”

Спецификации на продукта:

  • Хибрид, притежаващ добър  начален старт и висок потенциал за добив.
  • Продукт, характеризиращ се с добър „Stay green“ ефект и много ранна физиологична зрялост.
  • Сорго хибрид, предназначен за зърно.
  • Цвят на зърното:червен
  • Съдържание на танин в зърното:без танин
  • Вид на растенията:ниски и изравнени, способстващи за леснотата при реколтиране.
  • Посевна норма:30 000-35 000 семена/дка

Агрономически характеристики:Прочети тук.