ЮДОКА-Еталонът за професионализъм и иновативност в земеделието- Царевичен хибрид

Сравни

Описание

ЮДОКА – ЦАРЕВИЧЕН ХИБРИД ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ В ПРОДУКТОВАТА ЛИСТА НА  „SAATEN UNION“,  ПРЕДСТАВЛЯВАЩ  ТОЧНИЯТ РЕЗУЛТАТ МЕЖДУ НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЪРСЕНИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО.

Имаме  честта да Ви  запознаем с основните агрономически  и морфологични характеристики на вискотехнологичният  продукт от портфолиото на “SAATEN UNION”.

Спецификации на продукта:

  • Двулинеен хибрид, притежаващ както отличен начален старт, така и  много добър  “Stay green” ефект.
  • Продукт, отличаващ се с несравнима приспособимост към всички почвено-климатични условия и с висок потенциал за добив.
  • Царевичен хибрид, характеризиращ се с мощни, здрави  и  компактни  растения.
  • Хибрид, открояващ се със стабилни добиви  и бързо отдаване на влагата в края на вегетационния период.
  • ФАО 340
  • Тип зърно: „Конски зъб“
  • Царевичен хибрид, предназначен за зърно.
  • Посевна норма:

а) При поливни условия: 7400 бр.растения/дка

б) При неполивни условия :6400 бр,растения/дка

Агрономически характеристики:Прочети тук