ШЕРПА 100 ЕК – инсектицид с бързо действие и дълго последействие

ШЕРПА 100 ЕК  е контактен инсектицид, устойчив на UV лъчи и високи температури, с продължително действие. Засяга нервната система на вредителите, като предизвиква “нок даун” ефект, съпроводен с бърза парализа и смърт.

Сравни

Описание

ШЕРПА 100 ЕК  е контактен инсектицид, устойчив на UV лъчи и високи температури, с продължително действие. Засяга нервната система на вредителите, като предизвиква “нок даун” ефект, съпроводен с бърза парализа и смърт.  Видим ефект до един час след прилагането му по-голямата част от неприятелите са загинали.

Активно вещество и доза на приложение

Активно вещество: циперметрин – 100 г/л

Доза на приложение:  15-50 мл/дка 

Регистрация и приложение

ШЕРПА 100 ЕК има регистрация за  приложение при:

Пшеница, Ръж и Тритикале

  • Срещу листни въшки по листата и класа при Житни култури

Рапица

  •  Рапичен цветояд (Meligeyhes aeneus)  

Лозя

  •  Лозова листозавивачка
  • Шарен гроздов молец (Lobesia botrana) 

Картофи

  • Колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata)

Ябълки

  • Миниращ молец и плодов червей (Cydia pomonella)