ЦИТРИН МАКС (ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК /ЦИПЕРТ 500 ЕК /ПОЛИ 500 ЕК ) – инсектицид за контрол на смучещи и гризещи неприятели.

ЦИТРИН МАКС (ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК /ЦИПЕРТ 500 ЕК /ПОЛИ 500 ЕК ) е инсектицид контролира голям брой вредители в земеделски и декоративни култури.

Сравни

Описание

ЦИТРИН МАКС  – инсектицид с контактно и стомашно действие за контрол на смучещи и гризещи насекоми. Активното вещество – циперметрин въздейства върху нервната система на насекомите. Контролира голям брой вредители в земеделски и декоративни култури. ЦИТРИН МАКС има силно изразено инициално действие. Унищожава всички подвижни стадии – ларви, нимфи и възрастни форми на неприятелите. Да не се смесва с алкални продукти като бордолезов разтвор и др.

Активно вещество и доза на приложение

Активно вещество: 500 г/л циперметрин

Доза на приложение:  5 мл./дка

Регистрация и приложение

ЦИТРИН МАКС (ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК /ЦИПЕРТ 500 ЕК /ПОЛИ 500 ЕК ) има регистрация за приложение при:

Житни

 • Листни въшки по житни (Sitobion avenae)
 • Житни листозавивачки (Cnephasia spp) 
 • Листни въшки (Metopolophium dirhodum)

Рапица

 • Рапична стъблена бълха (Psylloides chrysocephala)
 • Рапичен скритохоботник (Ceuthorrhynchus assimilis)
 • Рапичен цветояд (Meligeyhes aeneus)
 • Рапична листна оса (Anthalia rosae)
 • Рапичен стъблен скритохоботник (Ceuthorrhynchus napi) 
 • Зелев стъблен скритохоботник (Ceuthorrhynchus qadridens)

Лен

 • Синя ленова бълха (Aphtona euphorbiae)
 • Ленова бълха (Longitarsus parvulus) 
 • Кръгломиниращ молец (Leucoptera malifoliella)

Лозя

 • Филоксера (Phylloxera vastatrix)

Зеле

 • Бяла зелева пеперуда (Pieris brasicae)

Фасул

 • Листни въшки (Aphididae spp.)

Леща

 •  Грахова листозавивачка (Cydia nigricana) 
 •  Зърнояди (Bruchinae) 
 •  Листни въшки (Aphididae spp.) 

Грах

 • Хоботници (Curculionidae)
 • Листни въшки (Aphididae spp.)
 • Грахова листозавивачка (Cydia nigricana)
 • Зърнояди (Bruchinae) 
 • Гамозначна нощенка (Autographa gamma) 

Пролетен грах

 •  Грахова листозавивачка (Cydia nigricana)
 •  Хоботници (Curculionidae) 
 •  Листни въшки

Бакла

 • Листни въшки (Aphididae spp.)
 • Зърнояди (Bruchinae) 
 • Хоботници (Curculionidae)

Лук и чесън

 •  Трипс (Thrips tabaci) 

Праз

 •  Молец по праза (Acrollepia assectella)
 • Трипс (Thrips tabaci)

Картофи

 • Колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata)

Ряпа

 •  Репна пеперуда (Pieris rapae)

Лозя

 • Лозова цикада (Empoasca vitis)
 • Еднопоясен гроздов молец (Eupoecilia ambiguela) 
 • Шарен гроздов молец (Lobesia botrana)
 • Малка лозова листозавивачка (Argyrotaenia pulchellana)

Домати

 • Памукова нощенка (Heliothis armigera)
 • Картофен молец (Phthorimaea opercullela)
 • Бели пеперуди (Pieris spp.)
 • Зелеви молци (Plutella spp.)
 • Зелеви нощенки (Mamestra spp.)
 • Гамозначна нощенка (Autographa gamma)
 • Зимен сив червей (Agrotis segetum)

Декоративни рози

 • Листни въшки 

Царевица

 • Царевичен стъблен пробивач (Ostrinia nubilalis) 
 • Sesamia nonagrioides