ТРИКА ЕКСПЕРТ – почвен инсектицид с двойно действие

ТРИКА ЕКСПЕРТ  инсектицид с репелентно и дълготрайно действие. Инсектицид с едновременно предпазно и подхранващо действие .

Сравни

Описание

ТРИКА ЕКСПЕРТ  инсектицид, който  действа при контакт и поглъщане. Има  бърз убиващ ефект за много почвени инсекти като гъсеници на нощенки, ларви на бръмбари, телени червеи и други двукрили. Прилага се локализирано, само в браздата на засяване или засаждане за защита на културите от почвообитаващи инсекти. Локализирането на препарата  до семената по време на сеитба или до корените по време на окопаване/загърляне води образуването на защитен филм около семето или коренчетата, който предпазва от неприятелите. В гранулите на Трика Експерт, като коформуланти са включени азот и фосфор в съотношение 7:35. Поради тази причина с прилагането на препарата се постига двоен ефект- предпазване и подхранване.

Активно вещество и доза на приложение

Активно вещество: ламбда – цихалотрин – 4 г/кг

Доза на приложение:  1000 – 1500 г/дка

Регистрация и приложение

ТРИКА ЕКСПЕРТ  има регистрация за  приложение при:

Царевица, Сорго, Просо

 • Ларви на нощенки – Noctuidae (Agrotis spp.)
 • Ларви на бръмбари от сем. Melolonthidae (Melolontha spp.)
 • Телени червеи – Elateridae (Agriotes spp.) 
 • Ларви на западен царевичен коренов червей  – Diabrotica virgifera virgifera

Памук, Слънчоглед, Моркови

 • Ларви на нощенки – Noctuidae (Agrotis spp.)
 • Ларви на бръмбари от сем. Melolonthidae (Melolontha spp.)
 • Телени червеи – Elateridae (Agriotes spp.) 

Домати (Патладжан), Пипер

 • Ларви на нощенки – Noctuidae (Agrotis spp.)
 • Ларви на бръмбари от сем. Melolonthidae (Melolontha spp.)
 • Телени червеи – Elateridae (Agriotes spp.)

Тютюн

 • Ларви на нощенки – Noctuidae (Agrotis spp.)
 • Ларви на бръмбари от сем. Melolonthidae (Melolontha spp.)
 • Телени червеи – Elateridae (Agriotes spp.)

Картофи

 • Ларви на нощенки – Noctuidae (Agrotis spp.)
 • Ларви на бръмбари от сем. Melolonthidae (Melolontha spp.)
 • Телени червеи – Elateridae (Agriotes spp.)

Краставици (Тиквички), Пъпеш (Диня, Тиква)

 • Ларви на нощенки – Noctuidae (Agrotis spp.)
 • Ларви на бръмбари от сем. Melolonthidae (Melolontha spp.)
 • Телени червеи – Elateridae (Agriotes spp.)

Марули, Салати

 • Ларви на нощенки – Noctuidae (Agrotis spp.)
 • Ларви на бръмбари от сем. Melolonthidae (Melolontha spp.)
 • Телени червеи – Elateridae (Agriotes spp.) 

Зелеви култури

 • Ларви на нощенки – Noctuidae (Agrotis spp.)
 • Ларви на бръмбари от сем. Melolonthidae (Melolontha spp.)
 • Телени червеи – Elateridae (Agriotes spp.)

Цветя и декоративни култури, Овощни (разсадници и млади дървета)

 • Ларви на нощенки – Noctuidae (Agrotis spp.)
 • Ларви на бръмбари от сем. Melolonthidae (Melolontha spp.)
 • Телени червеи – Elateridae (Agriotes spp.)

Семепроизводствени насаждения

 • Ларви на нощенки – Noctuidae (Agrotis spp.)
 • Ларви на бръмбари от сем. Melolonthidae (Melolontha spp.)
 • Телени червеи – Elateridae (Agriotes spp.) 

Рапица, Соя

 • Гъсеници на нощенки – Noctuidae (Agrotis spp.)
 • Ларви на бръмбари от сем. Melolonthidae (Melolontha spp.)
 • Телени червеи – Elateridae (Agriotes spp.)