ТОПРЕКС 375 СК фунгицид за едновременна защита и подхранване на растенията

ТОПРЕКС 375 СК  единствен  по рода си фунгицид и растежен регулатор с листно и почвено действие едновременно. 

Сравни

Описание

ТОПРЕКС 375 СК  единствен  по рода си фунгицид и растежен регулатор с листно и почвено действие едновременно.  Пълно усвояване на продукта едновременно чрез листата и кореновата система. Може да бъде прилаган пролетта и есента. При есенно прилагане  се подобрява студоустойчивост, ниско залагане на растежната пъпка, плътно, удебелено и скъсено стъбло, удебелена коренова шийка, мощна коренова система, по-голям брой листа, по-къси дръжки на листата, зелен ефект върху листата, ранен контрол на болести. При пролетно приложение се постига плътно и удебелено стъбло, скъсени междувъзлия – редуцира се вертикалния растеж на стъблото, устойчивост на полягане – по-късо и по-здраво централно стъбло, образуване на повече разклонения върху централното стъбло и основните разклонения по него,едновременен цъфтеж на цветовете, по-голям брой шушулки, по-висок добив, контрол на основните болести и зелен ефект.

Активно вещество и доза на приложение

Активно вещество: 125 г/л паклобутразол + 250 г/л дифеноконазол 

Доза на приложение: 0,3 л/ха  (30мл/дка) до 0,5 л/ха (50мл/дка)

Регистрация и приложение

ТОПРЕКС 375 СК  има регистрация за приложение при:

Рапица

  • Срещу фомоза (Phoma lingam) 
  • Като растежен регулатор (есенно приложение – срещу полягане )