Р0937-Откривателят в земеделието- Царевичен хибрид

Сравни

Описание

Царевичен  хибрид Р0937-част  от листата иновативни  продукти на „ DuPont Pionner “ от групата на средно ранните и късни хибриди.

Царевичен хибрид- P0937, отличаващ  се с висок  потенциал за добив при поливни условия , изключителна устойчивост на стрес при поникване и бързо отдаване на влага  след достигане на физиологична  зрелост.

 

 

Спецификации на продукта:

  • Хибрид, подходящ за много ранна сеитба.
  • Продукт, предназначен за зърно(при поливни условия).
  • Царевичен хибрид, характеризиращ се устойчивост на стеблено и кореново полягане.
  • Препоръчителна гъстота:

а) при поливни условия/ с напояване : 8000 (р.р./дка)

б) при неполивни условия/ без напояване: 5600(р.р./дка)

  • ФАО 570

Агрономически характеристики:Прочети тук.