Пиктор СК – широкоспектърен фунгицид

Пиктор СК е широкоспектърен фунгицид с предпазно стопиращо и лечебно действие

Сравни

Описание

Пиктор СК  е двукомпонентен, широкоспектърен фунгицид. След попадане  върху листната повърхност се разпределя по повърхността и във вътрешността на зелените части на растенията. След третиране с Пиктор  СК се подобрява фотосинтезата, по-добре се усвояват водата и хранителните вещества. В резултат има подобрено физиологично състояние, нормална вегетация и предотвратяване на преждевременното узряване. Пиктор СК спира бързо, ефикасно и продължително развитието на гъбните патогени. Пиктор СК възпрепятства проникването на кълновете на спорите в зелените тъкани (предпазно действие), блокира развитието на гъбните хифи (стопиращо действие), предотвратява спорообразуването и унищожава вече развитите спори (лечебно действие). Пиктор СК осигурява допълнителен физиологичен ефект върху културните растения.

Активно вещество и доза

Активно вещество: 200 г/л димоксистробин 200 г/л боскалид 

Доза на приложение: 30-50 мл/дка 

Регистрация и приложение

Пиктор СК  има регистрация  за  употреба при:

Слънчоглед

  • Алтернария (Alternaria spp.) ;
  • Фома (Letpospheria macdonaldii);
  • Склеротиния (Sclerotinia sclerotioru.);
  • Фомопсис (Phomopsis helianthii);
  • Сиво гниене (Botrytis cinerea);

Маслодайна рапица

  • Фома (Phoma lingam) ;
  • Склеротиния по маслодайна рапица (Sclerotinia sclerotiorum);
  • Алтернария по маслодайна рапица (Alternaria Brassicae)