Оазис 5 ЕК / Суми Алфа 5 ЕК / Сумицидин 5 ЕК инсектицид с бързо действие и дълго последействие

Оазис 5 ЕК / Суми Алфа 5 ЕК / Сумицидин 5 ЕК е инсектицид за борба с листоглизещи и смучещи насекоми в зеленчукопроизводството, овощарството и други.

Сравни

Описание

Оазис 5 ЕК / Суми Алфа 5 ЕК / Сумицидин 5 ЕК  е широкоспектърен инсектицид с бърз начален ефект.  При поглъщане или контакт на препарата с насекомото, той попада в кръвта и чрез нея достига до нервната система.  Там предизвиква нервна възбуда и смърт. Оазис 5 ЕК притежава репелентно ( отблъскващо) и подтискащо апетита действие.

Активно вещество и доза на приложение

Активно вещество: 50 г/л есфенвалерат

Доза на приложение: 15-80 мл/дка

Регистрация и приложение

Оазис 5 ЕК / Суми Алфа 5 ЕК / Сумицидин 5 ЕК  има  регистрация за приложение при:

 • Ябълков плодов червей (Laspeyresia pomonella)
 • Източен плодов червей (Laspeyresia molesta)
 • Кръгломиниращ молец (Cemiostoma scitella)
 • Листни въшки по хризантема;
 • зелена Прасковена листна въшка по пипер в оранжерии (Myzodes persicae)
 • Памукова листна въшка по краставици в оранжерии (Aphis gossypii)
 • Листозавивачки и педомерки по овощни
 • Червена пъпкозавивачка (Tmetocera ocellana)
 • Малка зимна педомерка (Operophtera brumata)
 • Сива пъпкозавивачка (Argeroploce variagana)
 • Анарзия по кайсия (Anarsia lineatella)
 • черна Сливова плодова оса (Hoplocampa minuta)
 • Сливов плодов червей (Laspeyresia funebrana)
 • Шарен гроздов молец (Lobesia botrana)
 • Крушова листна бълха (Psylla pyri)
 • Колорадски бръмбар по картофи (Leptinotarsa decemlineata)
 • Маков листояд (Entomoscelis sultator)
 • Зелена прасковена листна въшка по пипер на открито (Myzodes persicae)
 • Неприятели по люцерната за семе
 • Грахова листна въшка (Acyrthosiphon pisi)
 • Петниста листна въшка (Therioaphis maculata)
 • Ларви на педомерки
 • Люцернов листояд (Phytodecta fornicata) – възрастно
 • Люцернов листов хоботник (Otiorrhynchus ligustici) – ларви
 • Пъпкова галица (Dasyneura ignorata) – възр.
 • Цветова галица (Contarinia medicaginis)– възр
 • Вредна житна дървеница (Eurygaster integriceps)
 • Обикновена житна пиявица (Oulema melanopa)
 • Цвеклови бълхи (Chaetocnema concinna; Ch. breviuscula; Ch. Tibialis)
 • Зелева нощенка (Mamestra brassicae)
 • Зелев молец (Plutella maculipennis) по зеле
 • Грахов зърнояд (Bruchus pisi) по граха
 • Ливадна пеперуда (Loxostege sticticalis) – гъсеница II -III възраст.
 • Ливадна пеперуда – гъсеница IV и V възр
 • Зелева нощенка по захарно цвекло
 • Италиански (Calliptamus italicus) 
 • Марокански скакалци (Dociostaurus maroccanus)
 • Тютюнев трипс (Thrips tabaci) по тютюна
 • Зелена прасковена листна въшка по тютюна. (Myzodes persicae)
 • Маслодайна рапица (Brassica rapaoleifera) 
 • Рапичен цветояд (Meligethes aeneus)