Лактофол Сорго- листен тор създаден за Сорго

Лактофол Сорго е листен тор, за преодоляване на неблагоприятните условия и корекция на минералното хранене.

Сравни

Описание

Лактофол Сорго е листен тор, съдържа пластични вещества, които подпомагат за преминаването на хранителните елементи през восъчният налеп на листата.  Комплексен суспензионен тор с макро и микроелементи за преодоляване на неблагоприятните условия и корекция на минералното хранене.

Съдържание и доза на приложение

Съдържание:

 • Азот (N)-294г/л

Амониев 56.00 г/л.

Нитратен – 98.00 г/л.

Амиден – 140 г/л.

 • Дифосфорен пентаоксид (P2O5)- 70 г/л.
 • Калиев оксид ( К2О) – 140.00 г/л.
 • Серен триоксид (So3) -8.4 г/л.

Микроелементи

 • Бор (В)-280 мг/л.
 • Мед (Cu)- 196 мг/л.
 • Желязо (Fe) – 3500 мг/л.
 • Манган (Mn) – 252 мг/л.
 • Молибден (Mo) – 112 мг/л.
 • Цинк (Zn) – 2800 мг/л.

Доза на приложение: 1000 мл/дка

Приложение

Лактофол Сорго  има приложение при:

 • Сорго