Лактофол Калий- листен тор за преодоляване на стресовите фактори при растенията

Лактофол Калий е листен тор за преодоляване на калиев дефицит при едностранно азотно торене.

Сравни

Описание

Лактофол Калий е листен тор, който е с повишено съдържание  на Калий . Спомага за по-лесно преодоляване на стресови фактори, като засушаване и промяна на температурите. Необходимостта от калий нараства при продължително  едностранно азотно торене. Калият се усвоява най-лесно  през листата, когато е под формата на калиев нитрат.

Съдържание и доза на приложение

Съдържание: 

Макроелементи

 • N  – 101,52 г/л:
 • K2O –  293,28 г/л:
 • SO3  – 16,21 г/л:
  Микроелементи
 • B – 10293 мг/л: 
 • Cu – 141 мг/л:
 • Fe –  423 мг/л:
 • Mn –  10293мг/л:
 • Mo – 15мг/л:
 • Zn –  99 мг/л:

Доза на приложение: 400-800 мл./дка

Приложение

Лактофол Калий  има приложение при:

 • Маслодайни култури
 • Трайни насаждения