Лактофол Бор- листен тор

Лактофол Бор  е листен тор подпомагащ опрашването на растенията

Сравни

Описание

Лактофол Бор  е комплексен листен тор с увеличено съдържание на Бор. Привлича пчелите и подобрява оплождането.

Съдържание и доза на приложение

Съдържание: 

14% N; 14% K2O; B, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo,Zn; Sporolactobacillus
sp., Lactobacillus sp

Доза на приложение: 400-600 мл/дка

Приложение

Лактофол Бор  има приложение при:

  • Зеленчуци (пипер и др.)
  • Технически (слънчоглед, рапица, люцерна, цвекло и др.)
  • Овощни (ябълка, круша)