Лактофол Бор- листен тор – течен

Лактофол Бор  е листен тор- течен, подпомагащ опрашването на растенията, подходящ за въздушни третирания.

Сравни

Описание

Лактофол Бор  е листен тор,  течен аналог на суспензията, предназначен за въздушни третирания на големи площи. Съчетанието на бор, магнезий и останалите микроелементие снай-добро влияние върхъ качеството и добива.

Съдържание и доза на приложение

Съдържание: 

14% N; 14% K2O; B, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo,Zn; Sporolactobacillus
sp., Lactobacillus sp

Доза на приложение0.800 -1.5 л/дка

Приложение

Лактофол Бор  има приложение при:

  • Зеленчуци (пипер и др.)
  • Технически (слънчоглед, рапица, люцерна, цвекло и др.)
  • Овощни (ябълка, круша)