Лактифрост – листен тор при житни

Лактифрост е специализиран листен тор при житни култури. Подпомага братенето и подобрява студоустойчивостта на културата.

Сравни

Описание

Лактифрост е специализиран листен тор за подобряване на братенето. Прилага се при първи признаци на пролетна вегетация. Спомага за по-добро развитие на кореновата система и активиране растежа на младите растения. По-добре се усвояват вложените азотни торове, увеличава се броя на продуктивните стъбла и подобряват развитието на класовете от допълнителните братя.

Съдържание и доза на приложение

Съдържание: 

 •  N  – 1,3 % (13,8 г/л)

амониев – 0,6% (6,4 г/л)

-нитратен  – 0,7% (  7,4 г/л)

 •  P2O – 4 %  (42,4  г/л)
 • K2O – 3,5 %  ( 37,1  г/л)

Микроелементи

 • В – 0,045 %  ( 477мг/л)
 • Сu -0,010 %  (106 мг/л)
 • Fe – 0,090 %  ( 954 мг/л)
 • Mn -0,010 %  ( 106 мг/л)
 • Мо – 0,200 %  ( 2120 мг/л)
 • Zn – 0,006 %  ( 64 мг/л)

Доза на приложение: 800-1000 мл/дка 

Приложение

Лактифрост има приложение при:

 • Пшеница 
 • Ечемик