Клеранда + Деш – хербицид

Клеранда е  широкоспектърен, двукомпонентен хербицид с едновременно листно и почвено действие срещу едногодишни широколистни и житни плевели и самосевки от житни култури при Рапица

Сравни

Описание

Клеранда + Деш  е хербицид с едновременно  почвено и листно действие, което не позволява вторично заплевеляване. Добавянето  на прилепител Деш, осигурява по-добро прилепване, проникване и усвояване  на активните вещества в плевелите. Активните съставки на Клеранда притежават различен механизъм на действие, което  от своя страна води до по-голяма ефективност срещу плевелите без риск от резистентност. Клеранда е смесим с други препарати за растителна защита (фунгициди и инсектициди).

Активно вещество и доза на приложение

Активно вещество: 375 г/л метазахлор 17, 5 г/л имазамокс

Доза на приложение: 150-200 мл/дка

Регистрация и приложение

Клеранда има регистра за ориложение при:

Зимна маслодайна рапица ( Клиърфилд) – Срещу едногодишни широколистни и житни плевели и самосевки от житни култури.