КАРАТЕ ЗЕОН 5 КС- широкоспектърен инсектицид с бързо действие и дълго последействие

КАРАТЕ ЗЕОН 5 КС е широкоспектърен инсектицид с бърз “ нок даун“ ефект и силно репелентно действие.

Сравни

Описание

Инсектицид  с висока биологична ефективност срещу голям брой гризещи и смучещи неприятели

КАРАТЕ ЗЕОН 5 КС е широкоспектърен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие. Бързо свързване на микрокапсулите с кутикулата на растението.  Действа на яйца, ларви и възрастни. Бърз инициален \“нок даун\“ ефект и парализа. Силно репелентно (отблъскващо) действие. Дълго последействие. Устойчив на отмиване от валежи 1 час след третиране. Класифициран като безопасен за пчелите (ако се пръска извън часовете на масов летеж). Това се дължи от една страна на микрокапсули с много малък среден диаметър 2.5 µm, които не се отнасят от пчелите в кошерите, а от друга и на репелетното действие на продукта. КАРАТЕ ЗЕОН 5 КС е смесим с често употребяваните в практиката пестициди.

Активно вещество и доза на приложение

Активно вещество: 50 г/л ламбда цихалотрин 

Доза на приложение: 15- 50 мл/дка 

Регистрация и приложение

КАРАТЕ ЗЕОН 5 КС има регистрация за  приложение при:

Лозя

 • Шарен гроздов молец (Lobesia botrana) Lobesia botrana

Ябълка

 • Ябълков плодов червей Cydia pomonella

Цвекло

 • Цвеклови бълхи Chaetocnema concinna; Ch. breviuscula; Ch. Tibialis

Люцерна

 • Люцернов листояд Phytodecta fornicata

Картофи

 • Колорадски бръмбар Leptinotarsa decemlineata

Зеле

 • Зелева нощенка Mamestra brassicae

Рапица

 • Рапичен цветояд Meligethes aeneus

Зимни пшеница и ечемик

 • Вредна житна дървеница (ларви) Eurygaster integriceps
 • Обикновена житна пиявица Oulema melanopa

Тютюн

 • Тютюнев трипс Thrips tabaci
 • Зелена прасковена листна въшка Myzodes persicae

Ливади и пасища

 • Марокански скакалец Calliptamus italicus
 • Италиански скакалец Dоciostaurus maroccanus

Череши

 • Черешова муха Rhagoletis cerasi 

Рапица

 • Рапична листна оса Athalia rosae, Athalia colibri 

*Минимална употреба
Череши

 • Петнистокрила дрозофила Drosophila suzukii