ЕФЦИМЕТРИН 10 ЕК /ЦАЙПЕР 10 ЕК – инсектицид с бързо инициално действие

ЕФЦИМЕТРИН 10 ЕК /ЦАЙПЕР 10 ЕК    е пиретроиден инсектицид с бързо инициално действие за борба срещу неприятелите по лозя, овощни, житни, картофи и рапица, прилаган като продукт за растителна защита.

Сравни

Описание

Широкоспектърен инсектицид срещу широк кръг от неприятели.

ЕФЦИМЕТРИН 10 ЕК /ЦАЙПЕР 10 ЕК   е инсектицид с бързо действие.  Може да бъде прилаган, като биоциден препарат за борба с летящи и пълзящи насекоми, в жилищни помещения, здравни и лечебни заведения и др. ЕФЦИМЕТРИН 10 ЕК действа контактно, репелентно и стомашно, като инхибира синтезата на холинестераза в
организма на неприятелите, в резултат на което те умират. Не е фитотоксичен за регистрираните култури и няма влияние върху следващите култури в сеитбооборота. Опасен е за пчели. Да не се прилага при култури в периода на цъфтежа с цел опазване на пчелите и други опрашващи насекоми. Да не се използва където има активна паша на пчели. Да не се прилага при наличие цъфтяща плевелна растителност. Плевелите следва да се премахнат преди цъфтежа им.

Активно вещество и доза на приложение

Активно вещество: 100 г/л циперметрин 

Доза на приложение:  15 -50 мл/дка

Регистрация и приложение

ЕФЦИМЕТРИН 10 ЕК /ЦАЙПЕР 10 ЕК   има регистрация за приложение при:

Пшеница, ръж и тритикале

  • Листни въшки по листата и класа при житни култури.

Рапица 

  • Рапичен цветояд (Meligeyhes aeneus)

Лозя

  • Лозова листозавивачка
  • Шарен гроздов молец (Lobesia botrana)