Галера Супер хербицид за защита на Рапица от широколистни плевели

Галера Супер  е вегетационен хербицид за чисти посеви  и високи добиви при Рапица. 

Сравни

Описание

Галера Супер  е системен, вегетационен хербицид срщу широколистни плевели при рапица. Осигурява отличен ефект срещу голям брой плевели, благодарение на с трите си активни вещества. На една и съща площ продукта се използва веднъж на три години. Да не се събират растителни остатъци ( слама) от площи третирани с Галера Супер.

Активно вещество и доза на приложение

Активно вещество: 240 г/л – клопиралид + + 80 г/л – пиклорам + 40 г/л
аминопиралид

Доза на приложение: 20 мл/дка 

Регистрация и приложение

Галера Супер  има регистрация и приложение при:

  • Зимна маслодайна рапица
  • Пролетна маслодайна рапица

Срещу широколистни плевели