Вуксал Р (Фосфор)- Ново поколение листен тор

Вуксал Р (Фосфор)  е иновативен листен тор с високо съдържание на фосфор. 

Сравни

Описание

 

Вуксал Р (Фосфор)  е иновативен листен тор с високо съдържание на фосфор. Много подходящ за бърза корекция на фосфорен дефицит, както и на превеция от скрити недистици. Вуксал Р (Фосфор) предотвратява небалансираното хранене на растенията. Подобрява фотосинтезата, жизнеспособността и устойчивостта на растенията на болести.  Смесим с често употребяваните в практиката пестициди.

Съдържание и доза на приложение

Съдържание:

 • N  – 15 % (150 г/л)
 • NH4-N  – 15 % (150 г/л)
 • NH4-N – 45 %  (450 г/л)
 • В  –   0.029 %  (0,29 г/л)
 • Cu –  0.073%  (0,73 г/л)
 • Fe –  0.145% (1,45 г/л)
 • Mn  –  0.073%(0,73 г/л)
 • Mo – 0.0014% (0,014 г/л)
 • Zn  –    1.5 %  (15,0 г/л)

Доза на приложение:  150-200 мл/дка

Приложение

Вуксал Р (Фосфор) има приложение при:

 • Царевица
 • Пшеница
 • Рапица
 • Соя
 • Картофи 
 • Слънчогле
 • Зеленчуци
 • Трайни насаждения