Вуксал Микроплант е листен тор, задоволяващ изцяло нуждите на растенията

Вуксал Микроплант  е листен тор  повишаващ зимоустойчивостта и подобряващ качеството на продукцията.

Сравни

Описание

Вуксал Микроплант  е листен тор с  добре балансирано съдържание на микроелементи. Задоволява изцяло нуждите на растенията.  Калий, Магнезий, Сяра и Бор увеличават зимоустойчивостта при рапицата.  Високото съдържание на сяра подобрява качеството на продукцията. Вуксал Микроплант  е смесим с често използваните в практиката пестициди.

Съдържание и доза на приложение

Съдържание: 

 • N – 5% ( 75 г/л.)
 • K2O – 10% (150 г/л)
 • MgO – 3% (45 г/л)
 • В – 0,3% (4,5 г/л)
 • Cu – 0,5% (7.5 г/л)
 • Fe – 1% (22.5 г/л)
 • Мn – 1.5% (0.016г/л)
 • Mo – 0.01% (0.015 г/л)
 • Zn – 1% (15 г/л) S- 5.2% (78 г/л)

Доза на приложение: 100-200 мл/дка 

Приложение

Вуксал Микроплант има приложение при:

 • Житни култури
 • Рапица
 • Полски
 • Овощни
 • Зеленчукови
 •  и други