Вуксал К-40 (Калий)- Ново поколение листен тор за по-високи добиви

Вуксал К-40 (Калийлистен тор за по-високо качество и големи добиви.

Сравни

Описание

Вуксал К-40 (Калий)  листен тор с високо съдържание на калий за повишаване на качеството и добива на културите. Вуксал К-40 (Калий) осигурява калий, азот, магнезий и високо съдържание на микроелементи. Вуксал К-40 (Калий)  бързо  се поема от листата и плодовете.  Вуксал К-40 (Калий) подобрява захарното съдържание, аромата, големината и оцветяването на плодовете. Повишава устойчивостта на болести. Повишава устойчивостта на цветовете на слана. Смесим с често  използваните в практиката пестициди.

Активно вещество и доза на приложение

Активно вещество: 

 • N – 3% ( 47 г/л.)
 • K2O – 25.5% (400 г/л)
 • MgO – 2.0% (31 г/л)
 • В – 0,02% (0,31 г/л)
 • Cu – 0,05% (0,78 г/л)
 • Fe – 0.1% (1.57 г/л)
 • Мn – 0.05% (0.78 г/л)
 • Mo – 0.001% (0.016 г/л)
 • Zn – 0.05% (0.78 г/л)

Доза на приложение: 300-500 мл/дка

Приложение

Вуксал К-40 (Калий) има приложение при:

 • Ягоди
 • Картофи
 • Слънчоглед
 • Захарно цвекло
 • Зеленчуци
 • Лозя
 • Костилкови овощни