Вуксал Бор – Ново поколение листен тор

Вуксал Бор листен тор, осигуряващ всичко необходимо на растениата

Сравни

Описание

Вуксал Бор листен тор, съдържащ високо ефикасен бор и допълнителни количества азот, фосфор и микроелементи. Подобрява устойчивостта срещу стрес, породен от суша при младите растения на полските култури. Вуксал Бор намалява окапването на цвета и завръза при чувствителните зеленчукови култури. Вуксал Бор увеличава масленото съдържание и образуването на повече семена при слънчоглед и рапица. Вуксал Бор намалява изресяването при лозята. Вуксал Бор повишава степента на клетъчното делене като осигурява оптимален растеж на плодовете. Вуксал Бор осигурява поемането на фосфор през листата при неблагоприятни условия.

Активно вещество и доза на приложение

Активно вещество:

 •  N – общ азот – 8% (110 г/л)
 • N амоний – 5,5%
 • N карбамид – 2,5%
 • P2O5 – 10% (137 г/л)
 • B – 7% (95,9 г/л)
 • Cu – 0.05% ( 0.69 г/л)
 • Fe – 0.1% (1.37 г/л)
 • Mn – 0.05% ( 0,69 г/л)
 •  Mo – 0.001% ( 0,14 г/л)
 • Z – 0.05% (0,69г/л)

Доза на приложение: 100-500 мл/дка

Приложение

 

Вуксал Бор има приложение при:

 • Слънчоглед
 • Царевица
 • Рапица
 • Семкови овощни
 • Костилкови овощни
 • Памук
 • Захарно цвекло
 • Лозя
 • Зеленчуци