Бутизан 400 СК – хербицид създаден за Рапица

Бутизан 400 СК  е селективен хербицид за почвено и ранно вегетационно приложение срешу едногодишни широколистни и житни плевели

Сравни

Описание

Бутизан 400 СК  е селективен хербицид за почвено и ранно вегетационно приложение. Приема се предимно от корена и частично от листата на поникващите плевели. Прилага се след сеитба преди поникване на културата. При недостатъчно влага в почвата или невъзможност за третиране може да се прилага ранно вегетационно, независимо от фазата на рапицата.

Активно вещество и доза на приложение

Активно вещество:  400 г/л метазахлор

Доза на приложение: 250 мл/дка

 

Регистрация и приложение

Бутизан 400 СК  има регистрация за приложение при:

  • Зеле , Зелев разсад (лехи)
  • Рапица

Срещу едногодишни широколистни и житни
плевели