Lebosol Бор 11% В -тор

Lebosol Бор 11% В – е   тор, за преодоляване недостига на бор в почвите и при растенията. 

Сравни

Описание

Lebosol Бор 11% В -тор е   тор, за преодоляване недостига на бор в почвите и при растенията. За профилактика и лечение на борен дефицит. Недостигът на бор се изразява в напукване на тъканите, лош цъфтеж, намален завръз на плодове и безформени плодове. Смесим с масово прилаганите в практиката торове и препарати за растителна защита. Смесването с медни препарати и минерално масло, изисква допълнителен тест за поносимост.

Активно вещество и доза

Активно вещество:

  • Бор (B) -11 % водоразтворим  (150 г/л )
  • Общ Азот ( N) – 3,5 % (50 г/л )

Доза: 0,100 – 0,300 л/дка

Приложение

Lebosol Бор 11% В има приложение при:

  • При всички култури