ЕС БИОМАС 133 -Вход към бъдещето-Сорго

Сравни

Описание

СОРГО ХИБРИДЪТ-„ЕС БИОМАС 133“  Е  НАУЧНО ДОСТИЖЕНИЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ПРОГРАМА НА „ЕУРАЛИС СЕМЕНА“, КОЙТО ЗАТВЪРЖДАВА И РАЗШИРЯВА ЛИДЕРСКАТА ПОЗИЦИЯ НА КОМПАНИЯТА В СВЕТОВЕН МАЩАБ.
СОРГО ХИБРИД, третиран с concep iii.

 

Имаме  честта да Ви  запознаем с основните агрономически  и морфологични характеристики на иновативният продукт от портфолиото “EURALIS HOLDING“, SA.

Спецификации на продукта:

  • Отличаващ се с високи  нива на захари, допринасящи за по-дългото му съхранение.
  • Продукт, притежаващ много добра резистентност към икономически важните болести и стрес-фактори, позволяващи отглеждането му в райони с бедни почви, като при сухи условия  рентабилността е по-голяма от тази на царевицата(<300 mm валежи на кв.м)
  • Хибрид, характеризиращ се с отлична устойчивост на полягане.
  • Продукт с висок потенциал за добив на сухо вещество.
  • Цвят на зърно:хибрид без зърно.
  • Приблизителна  стойност на добив: 2500кг/дка-сухо вещество
  • Препоръчителна гъстота:18000-22000(р.р./дка)
  • Сорго хибрид, достигащ до техническа зрялост от 120 до 130 дни.
  • Продукт, подходящ за силаж и биомаса.
  • Stay Green ефект:отличен

Агрономически характеристики:Прочети тук.